Procesoptimalisatie UMC Utrecht

Procesoptimalisatie bij de afdeling bijzondere tandheelkunde en kaakchirurgie van het UMC Utrecht

De afdeling bijzondere tandheelkunde van het UMCU heeft recent moderne apparatuur (3D-printers en intra-oraal camera’s) aangeschaft.

Vraag

De afdeling bijzondere tandheelkunde en kaakchirurgie van het UMCU heeft recent moderne apparatuur (3D-printers en intra-oraal camera’s) aangeschaft. Om deze apparatuur zo optimaal en patiëntvriendelijk mogelijk in gebruik te nemen, moet in kaart worden gebracht bij welke zorgvragen de 3D-printers en intra-oraal camera's kunnen worden ingezet, en op welke manier. Daarnaast moeten alle zorgprofessionals die met de nieuwe apparatuur gaan werken goed worden voorbereid op de implementatie van de apparatuur in de veranderende werkprocessen.

Aanpak

Door zelf veel op de zorgvloer aanwezig te zijn, krijgen we een goed en realistisch beeld van de verschillende zorgvragen en de daaromheen draaiende werkprocessen. De inbreng, ideeën en verwachtingen van de zorgverleners zijn essentieel voor het vormen van een compleet en representatief beeld van de te verlenen zorg. We combineren onze eigen waarnemingen en ervaringen op de vloer met de ideeën en verwachtingen van de zorgverleners en doen aan de hand daarvan suggesties over waar en hoe de nieuwe apparatuur van meerwaarde kan zijn. Ook schrijven we een plan van aanpak met daarin ideeën voor de manier van implementeren, en een compleet plaatje van welke veranderingen daarvoor nodig zijn en hoe die uitgevoerd kunnen worden.

Resultaat

Doordat we een compleet en representatief beeld van de werkvloer hebben dient het geschreven plan van aanpak als nuttige en concrete handleiding voor een succesvol implementatietraject en het optimaal en patiëntvriendelijk inzetten van de nieuwe apparatuur. Hierbij worden ook meteen de administratieve (achtergrond)processen aangepast en geoptimaliseerd, zodat ook het registreren en declareren van de geleverde zorg met zo min mogelijk inspanning kan plaatsvinden.