Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Binnen onze dienstverlening onderscheiden we
standaarddiensten en customized consultancy.

Door de ervaring die er opgedaan wordt binnen KINASE door de diversiteit van de opdrachten, breiden de standaarddiensten zich momenteel verder uit. De focus bij de eerste twee diensten ligt op EPD/ICT-gebruik. Momenteel bieden we de volgende standaarddiensten aan:

  1. ZIS/EPD-implementatie begeleiding
  2. Happy met HiX: een op maat gemaakt EPD-gebruiksoptimalisatie programma

Naast deze standaarddiensten bieden we consultancy op maat aan. Hierbij brengen we de specifieke vraag van opdrachtgever in kaart en dragen hier een passende oplossing voor aan. Dit kunnen zeer uiteenlopende vraagstukken zijn zoals is terug te zien op de CASES-pagina.

epd training

ZIS/EPD-implementatie begeleiding

Tijdens een overgang naar een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), update van EZIS naar HiX (ChipSoft) of na een fusie met een andere instelling is het opleiden van medewerkers essentieel. KINASE ondersteunt hierbij door het ontwikkelingen en geven van trainingen om de eindgebruikers optimaal voor te bereiden op het werken met het nieuwe systeem. Centraal staat dat het door KINASE ontwikkelde onderwijsmateriaal altijd ontwikkeld en gedoceerd wordt door artsen. Onze ervaring leert namelijk dat op deze manier er naadloos aansluiting bij de doelgroep gevonden wordt doordat onze consultants zelf in de zorg werkzaam zijn geweest en zich goed kunnen verplaatsen in de doelgroep.

Bekijk Case
happy met hix

Happy met HiX

Om te komen tot transparante en kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij er in elke stap in de zorgketen waarde toegevoegd wordt voor de patiënt, is uniformering en eenduidigheid in registratie van patiëntengegevens onontbeerlijk. Hierbij is de stip op de horizon, het streven naar waardegedreven zorg om zo de totale zorgkosten beperkt te houden.

Lees verder
customized consultancy

Consultancy op maat

Naast standaarddiensten voorzien wij in oplossingen voor specifieke vraagstukken van opdrachtgevers. Hierin beperken wij ons niet tot de curatieve sector of de alleen de tweede lijn. Ook in de care, GGZ of eerstelijn adviseren wij. Doordat de zorgconsultants van KINASE zelf uit de zorg komen, spreken zij de taal van de zorgprofessional en vinden met hun medische achtergrond een naadloze aansluiting bij degenen die zij adviseren. Hierbij brengen we de vraag (en de vraag achter de vraag) van de opdrachtgever in kaart en komen hiervoor met een passende oplossing. Alle opdrachten worden in het hele team besproken om zo vanuit diverse invalshoeken met een oplossing op maat te komen. Onze zorgconsultants zijn flexibel inzetbaar: full-time, op projectbasis of voor een dag per week. 

Bekijk overzicht cases