Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Onze diensten zijn onder te verdelen in 3 pijlers:
happy met hix

1. "Werkend EPD"

Het EPD laten werken voor de zorgprofessionals en niet andersom. Vanuit het gebruikersperspectief signaleren wij knelpunten op de gebieden 'mens', 'proces' en 'systeem' en voeren wij verbeteringen door. Hierdoor neemt het werkplezier toe.

Dagelijks zijn zorgprofessionals veel tijd kwijt met het vastleggen van gegevens in het EPD. Een overkill aan 'klikjes en vinkjes' in het systeem komt het werkplezier vaak niet ten goede. Oorzaak hiervan kan zijn een gebrek aan voldoende kennis van het systeem, maar ook aan meer basale zaken zoals de manier waarop het systeem is ingericht en/of strakke werkafspraken ten aanzien van het gebruik. Dit kan en moet anders. Wij zijn van mening dat Het EPD moet werken voor de zorg professional en niet andersom. Onze consultants, met medisch inhoudelijk achtergrond, weten hoe storend het is op de werkvloer als het EPD niet ondersteunend maar verstorend werkt en zullen u ondersteunen in de projecten die vallen onze onze dienstverlening pijler 'Werkend EPD'. 

epd training2

2. "Orde op zaken"

KINASE helpt zorginstellingen inzicht te bieden in het juist, tijdig en volledig registreren. Het begint met een volledigheidspotentieel berekening en het eindigt met daadwerkelijke aanpassingen in registratiesystemen en/of -processen. Dit leidt tot een gezonde financiële afhandeling van de zorgregistratie.

Ondanks diverse breedgedragen initiatieven voor de ‘ont’regeling van de zorg, lijkt de lijst met voorwaarden rondom zorgdeclaraties juist ieder jaar alleen maar harder te groeien. Wordt er bij u wel juist, tijdig en volledig geregistreerd? Zijn uw ingediende declaraties wel recht- en doelmatig? Onze consultants bieden niet alleen praktische ondersteuning bij het verwerken van retourinformatie, materiële controles, en het jaarlijkse zelfonderzoek, maar gebruiken deze achterafcontroles ook als waardevolle bron van informatie voor het inzichtelijk maken van de huidige registratieprocessen. Ons motto is namelijk 'voorkomen is beter dan genezen'. Met behulp van deze analyses helpen wij uw organisatie voorbereiden op de nieuwe manier van registreren en declareren: horizontaal toezicht.

customized consultancy

3. "Samen sterk"

KINASE werkt samen met partnerorganisaties die ook de zorg van binnenuit willen verbeteren. Vaak missen zij in hun projectteams een consultant met een medische achtergrond. KINASE helpt deze projectteams graag door een arts met verstand van zaken toe te voegen.

Naast standaarddiensten voorzien wij in oplossingen voor specifieke vraagstukken van opdrachtgevers. Hierin beperken wij ons niet tot de curatieve sector of de alleen de tweede lijn. Ook in de care, GGZ of eerstelijn adviseren wij. Doordat de zorgconsultants van KINASE zelf uit de zorg komen, spreken zij de taal van de zorgprofessional en vinden met hun medische achtergrond een naadloze aansluiting bij degenen die zij adviseren. Hierbij brengen we de vraag (en de vraag achter de vraag) van de opdrachtgever in kaart en komen hiervoor met een passende oplossing. Alle opdrachten worden in het hele team besproken om zo vanuit diverse invalshoeken met een oplossing op maat te komen. Onze zorgconsultants zijn flexibel inzetbaar: full-time, op projectbasis of voor een dag per week.