Kinase
Catalysing
Healthcare
From Within
Zorgprofessionals
én Consultants
Zorgprofessionals met verstand van zaken

In het huidige zorglandschap is behoefte aan professionals die in staat zijn zorgvraagstukken vanuit een medische achtergrond te benaderen. KINASE heeft als doel de zorg te voorzien van mensen met dit dubbelprofiel van zorgprofessional én consultant.

Opdrachtgevers
Dubbelprofiel

In het huidige zorglandschap is behoefte aan professionals die in staat zijn zorgvraagstukken vanuit een medische achtergrond te benaderen. KINASE heeft als doel de zorg te voorzien van mensen met dit dubbelprofiel van zorgprofessional én consultant.

Onze zorgconsultants
Onze diensten

KINASE inventariseert de vraag van de opdrachtgever en zorgt voor afbakening van de opdracht. Vervolgens stellen wij onze consultants in een team samen, waarbij een projectmanager wordt aangewezen.

Onze diensten
Zorgprofessionals met
verstand van zaken
Wie zijn wij?

In het huidige zorglandschap is behoefte aan
professionals die in staat zijn zorgvraagstukken
vanuit een medische achtergrond te benaderen.
KINASE heeft als doel de zorg te voorzien van
mensen met dit dubbelprofiel van zorgprofessional
én consultant.

Over ons
"Ik dacht niets anders te kunnen dan dokteren, maar mijn kennis en ervaring blijken van belang in de zorg van binnenuit"
Lees verder