Kinase
Catalysing
Healthcare
From Within
Zorgprofessionals
én Consultants
Zorgprofessionals met verstand van zaken

In het huidige zorglandschap is behoefte aan professionals die in staat zijn zorgvraagstukken vanuit een medische achtergrond te benaderen. KINASE heeft als doel de zorg te voorzien van mensen met dit dubbelprofiel van zorgprofessional én consultant.

Opdrachtgevers Diensten
"De zorgconsultant van KINASE bleek zeer goed in staat de vertaalslag te maken van individuele praktische bezwaren naar een gecategoriseerde en geprioriteerde analyse"
Lees verder
Zorgconsultant worden?

Een nieuwe generatie zorgprofessionals durft een extra stap te zetten om zorg te dragen voor succesvolle implementatie van verbeteringen en innovaties met toename van kwaliteit van zorg tot gevolg. Deze zorgprofessionals zijn van grote toegevoegde waarde in de consultancy wereld, omdat ze de zorg begrijpen en met hun medische achtergrond een betere aansluiting vinden bij degenen die ze moeten adviseren doordat ze dezelfde taal spreken.

Zorgconsultants Solliciteer
Zorgprofessionals met
verstand van zaken
Wie zijn wij?

KINASE is een jong zorgconsultancy bedrijf dat zorgprofessionals in zet als consultants. Wij geloven in het verbeteren van de gezondheidszorg van binnen uit. Op die manier vormen wij de schakel tussen de verschillende partijen in de zorg.

Over ons
"Ik dacht niets anders te kunnen dan dokteren, maar mijn kennis en ervaring blijken van belang in de zorg van binnenuit"
Lees verder