Orde op zaken

Orde op zaken

De zorg laten werken. Met die gedachte kijken wij naar de huidige processen binnen zorgorganisaties. Wij signaleren kansen voor verdere harmonisatie en optimalisatie. Samen met zorgverleners voeren we vervolgens de bevindingen door. Met als resultaat een reductie van fouten en het voorkomen van dubbelwerk. Zo ontstaat meer tijd voor de patiënt en een betere (financiële) afhandeling van zorg.

De zorg is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen op medisch inhoudelijk gebied, maar ook qua manier van werken. Er ontstaan volop nieuwe mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand, samenwerken in de keten en waardegedreven zorg. Bijbehorende processen en werkafspraken zijn ooit vastgesteld, maar daarna nooit meer onder de loep genomen en gecontroleerd op toekomstbestendigheid. Voor een zorginstelling is het belangrijk om in te spelen op die nieuwe ontwikkelingen en processen eenduidig en efficiënt in te richten. 

Hierwordtgewerkt2

Wij zien dat het signaleren en realiseren van kansen voor procesherinrichting het beste werkt wanneer daar consultants met een medische achtergrond bij betrokken zijn. Zij waren namelijk tot voor kort zelf onderdeel van het (zorg)proces en weten als geen ander hoe de oude officiële paden en ‘olifantenpaadjes’ lopen. Met deze voorkennis zijn zij in staat draagvlak te creëren voor de geoptimaliseerde nieuwe processen op de werkvloer.

Een onderdeel van deze pijler is het berekenen van het volledigheidspotentieel en het doorvoeren van de daadwerkelijke aanpassingen in registratiesystemen en/of -processen. Zodat een gezonde financiële afhandeling van de geleverde zorg gegarandeerd is.

"De zorgconsultant van KINASE bleek zeer goed in staat de vertaalslag te maken van individuele praktische bezwaren naar een gecategoriseerde en geprioriteerde aanpak"
Voorbeelden van opdrachten
Neem contact op
Ben jij nieuwsgierig naar onze manier van werken en overweeg je een stap naar de consultancy? Daar komt best veel bij kijken, hè? Kom een keer langs in Bussum, dan praten we erover.
Neem contact op