Werkend EPD

Werkend EPD

Dagelijks registreren zorgprofessionals veel gegevens. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en kan veel waardevolle data opleveren, maar een overkill aan 'klikjes en vinkjes' komt het werkplezier niet ten goede. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) laten werken voor de zorgprofessionals en niet andersom. Dat is ons uitgangspunt bij de implementatie en optimalisatie van EPD’s.

Onze consultants hebben een zorgachtergrond en weten uit ervaring hoe het is als het EPD niet helpt, maar tegenwerkt. Vanuit het gebruikersperspectief signaleren zij knelpunten binnen de gebieden 'mens', 'proces' en 'systeem' en voeren verbeteringen door. Hierdoor verbetert de registratie en neemt het werkplezier toe.

Implementatie

De implementatie van een nieuw EPD of nieuwe versie van een EPD, is veel meer dan een technische aangelegenheid. KINASE zorgt ervoor dat de techniek werkt én dat medewerkers er optimaal gebruik van maken. We fungeren gedurende het implementatietraject vaak als de rechterhand van de interne programmanager. Naast het inrichten en testen van het systeem is er aandacht voor draagvlak, communicatie, (aanpassingen in) werkprocessen en opleiding. We bieden ‘floor support’ tijdens de livegang. En, niet te vergeten, we zorgen ervoor dat de zorgprofessionals zo min mogelijk belast worden en dat de patiëntenzorg ongehinderd door kan gaan.

We ondersteunen ziekenhuizen onder andere bij de implementatie van Nexus, Epic en HiX. Door versterkte regionale samenwerking kiezen huisartsen steeds vaker voor de implementatie van één Huisarten Informatie Systeem (HIS) in de regio. Ook in deze trajecten ondersteunen wij en nemen we praktijkmedewerkers veel werk uit handen.

Optimalisatie

Bij instellingen die kortgeleden overgestapt zijn op een nieuw, of nieuwe versie van het EPD, werkt het in de praktijk nog niet optimaal. Ook in organisaties die al jarenlang met een EPD werken, lopen er soms zaken spaak. KINASE onderzoekt welke knelpunten er zijn. Met oog voor mens, proces en systeem zorgen we er vervolgens voor dat het EPD de organisatie en de zorgprofessionals optimaal gaat ondersteunen.

"De zorgconsultant van KINASE bleek zeer goed in staat de vertaalslag te maken van individuele praktische bezwaren naar een gecategoriseerde en geprioriteerde aanpak"
Voorbeelden van opdrachten
Neem contact op
Ben jij nieuwsgierig naar onze manier van werken en overweeg je een stap naar de consultancy? Daar komt best veel bij kijken, hè? Kom een keer langs in Bussum, dan praten we erover.
Neem contact op