Zorgconsultants

Zorgprofessionals
én Consultants

Onze consultants zijn talentvolle dokters met de wens om de zorg beter te laten werken. Zij willen bij KINASE hun bedrijfskundige en analytische vaardigheden verder ontwikkelen. Met deze vaardigheden brengen ze hun collega zorgverleners verder in hun dagelijkse werk met patiënten.

Het vak van zorgverlener is niet meer wat het vijftig, of zelfs tien jaar geleden was. De toegenomen complexiteit en snelheid in de zorg vergen buitengewone managementvaardigheden. Daarnaast is er vraag naar sterke organisatoren vanuit de beroepsgroep, nu het innovatiepotentieel in de zorg steeds minder beperkt lijkt door de beschikbaarheid van techniek, maar door succesvolle implementatie. Bovendien noodzaakt de stijgende druk op het zorgpersoneel en toename van zorgkosten ons na te denken over de vraag hoe we de kwaliteit optimaliseren en tegelijkertijd de kosten in de hand houden. De oplossingen komen vooralsnog te weinig vanuit zorgprofessionals zelf en druisen daarmee dikwijls in tegen alles wat in de directe patiëntenzorg nagestreefd wordt.

Wij geloven in het dubbelprofiel van zorgprofessionals met verstand van zaken

In het huidige zorglandschap lijkt dus behoefte te zijn aan professionals die ervaring hebben met bijvoorbeeld procesoptimalisatie van poliklinieken, EPD-verbeteringen of het implementeren van eHealth oplossingen. Een nieuwe generatie zorgprofessionals durft een extra stap te zetten om zorg te dragen voor succesvolle implementatie van verbeteringen en innovaties met toename van kwaliteit van zorg tot gevolg. Deze zorgprofessionals zijn van grote toegevoegde waarde in de consultancy wereld, omdat ze de zorg begrijpen en met hun medische achtergrond een betere aansluiting vinden bij degenen die ze moeten adviseren doordat ze dezelfde taal spreken. Dit komt de patiëntenzorg ten goede en heeft daarnaast direct invloed op het werkplezier van de zorgverleners en het team.

KINASE voorziet in deze schaarste

Deze mensen zijn nu nog schaars. Veel zorgteams bestaan voornamelijk uit wetenschappelijk georiënteerde professionals, omdat een flink wetenschappelijk CV een veel gebruikt selectiecriterium is. Toch lijkt er een kentering gaande, getuigen de hype rondom financiën en organisatie van de zorg; van avondsymposia tot complete MBA-programma’s.