Over KINASE

De zorg laten werken

KINASE biedt zorgorganisaties consultants met een medische achtergrond. Er is namelijk behoefte aan een nieuwe generatie artsen die in staat is de organisatorische en technologische uitdagingen van de zorg aan te gaan.

KINASE is opgezet door bevlogen zorgprofessionals met een passie voor de bedrijfskundige kant van de zorg. We hebben veel plezier in het zorgen voor patiënten, maar zijn voortdurend geprikkeld door de vraag hoe we zorg beter kunnen organiseren. Met de juiste begeleiding ontwikkelt een arts zich bij ons razendsnel tot een “arts met verstand van zaken”.

De ontwikkelde vaardigheden zijn direct van waarde wanneer iemand besluit terug te keren naar het ziekenhuis. Anderen zullen bij ons blijven omdat ze veel energie halen uit onze manier van werken. Zij zullen doorgroeien in het consultancy-werk. Voor beide groepen geldt dat ze met hun dubbelprofiel voor onschatbare waarde zijn voor de zorg.

Achtergrond

De eisen die gesteld worden aan zorgverleners zijn anders dan vijftig, of zelfs tien jaar geleden. De toegenomen complexiteit en snelheid in de zorg vergen buitengewone managementvaardigheden. Daarnaast is er vraag naar sterke organisatoren vanuit de beroepsgroep, nu het innovatiepotentieel in de zorg steeds minder beperkt lijkt door de beschikbaarheid van techniek, maar door succesvolle implementatie. Bovendien noodzaakt de stijgende druk op het zorgpersoneel en toename van zorgkosten ons na te denken over de vraag hoe we de kwaliteit optimaliseren en tegelijkertijd de kosten in de hand houden. De oplossingen komen vooralsnog te weinig vanuit zorgprofessionals zelf en druisen daarmee dikwijls in tegen alles wat in de directe patiëntenzorg nagestreefd wordt.

In het huidige zorglandschap lijkt dus behoefte te zijn aan professionals die ervaring hebben met bijvoorbeeld procesoptimalisatie van poliklinieken, EPD-verbeteringen of het implementeren van eHealth oplossingen. Een nieuwe generatie zorgprofessionals durft een extra stap te zetten om zorg te dragen voor succesvolle implementatie van verbeteringen en innovaties met toename van kwaliteit van zorg tot gevolg. Deze zorgprofessionals zijn van grote toegevoegde waarde in de consultancy wereld, omdat ze de zorg begrijpen en met hun medische achtergrond een betere aansluiting vinden bij degenen die ze moeten adviseren. Dit komt de patiëntenzorg ten goede en heeft daarnaast direct invloed op het werkplezier van de zorgverleners en het team.

Deze mensen zijn nu nog schaars. Veel zorgteams bestaan voornamelijk uit wetenschappelijk georiënteerde professionals, omdat een flink wetenschappelijk CV een veel gebruikt selectiecriterium is. Toch lijkt er een kentering gaande, getuige de hype rondom financiën en organisatie van de zorg; van avondsymposia tot complete MBA-programma’s. KINASE draagt bij aan de beweging. 

Missie

Wij willen de zorg laten werken. Door zorgverleners in staat te stellen hun werk beter te doen kunnen patiënten beter geholpen worden. We doen dat door de brug te slaan tussen organisatie, techniek en werkvloer. 

Onze opdrachtgevers zijn bevlogen zorgverleners of managers, die de brug willen slaan tussen medische en niet-medische professionals. Zij hebben behoefte aan consultants met een dubbelprofiel die de taal spreken van beide werelden. De KINASE opdrachtgever wil praktijkgerichte oplossingen en de zorg van binnenuit veranderen.

Onze consultants zijn talentvolle artsen en technisch geneeskundigen met de wens om de zorg beter te laten werken. Zij willen bij KINASE hun bedrijfskundige en analytische vaardigheden verder ontwikkelen. Met deze vaardigheden brengen ze hun collega zorgverleners verder in hun dagelijkse werk met patiënten.

Onze cultuur

Wij hebben een informele cultuur waar tijd is voor nieuwe ideeën. Iedereen werkt mee aan de verdere opbouw van ons bedrijf. Daarnaast hebben we een aantal woorden die ons typeren:

Vindingrijk

Wij doen alles met een gaat niet, bestaat niet mentaliteit.

Lef

Wij treden buiten de gebaande paden en laten ons zien.

Zorg

Wij hebben hart voor de zorg en wij zorgen voor elkaar.

Flexibel

Wij zijn wendbaar in onze opdrachten en naar elkaar toe.

Mens

Wij zijn onszelf en ontwikkelen in een zelfgekozen richting.

Katalysator

Wij verbinden mensen en versnellen processen.

Meer over ons lezen?

Een van onze oprichters heeft zich ingezet om kennis over medisch leiderschap, financiën en organisatie in de zorg beschikbaar te maken voor een groot publiek.

BoekIn deze tweede, geheel herziene editie, vind je nieuwe anekdotes, hoofdstukken en beschouwingen op de COVID-19 pandemie.

"Prachtig om met al deze bevlogen mensen samen te werken. Op de eerste plaats natuurlijk met de bijna 50 auteurs die een bijdrage leverden. Maar natuurlijk ook de leden van het redactieteam: Ruth VersteegJop VerweijCarina Hilders en Marcel Levi. En niet te vergeten de mensen van De Tijdstroom Uitgeverij en Stichting Medical Business."

Samen laten we de zorg werken!

Beschikbaar via deze link

Meer over ons horen?

Check dan de aflevering die de KoffieCo ladies maakten over Bas en Wessel.

‘Het was een hele grote drempel om mijn moeder te vertellen dat ik geen dokter ging worden’

KoffieCo

Bekijk het team Bekijk onze diensten
"De zorgconsultant van KINASE bleek zeer goed in staat de vertaalslag te maken van individuele praktische bezwaren naar een gecategoriseerde en geprioriteerde aanpak"
Voorbeelden van opdrachten
Neem contact op
Ben jij nieuwsgierig naar onze manier van werken en overweeg je een stap naar de consultancy? Daar komt best veel bij kijken, hè? Kom een keer langs in Bussum, dan praten we erover.
Neem contact op