Beeldbellen: Drie knelpunten en drie adviezen uit de praktijk

Beeldbellen: Drie knelpunten en drie
adviezen uit de praktijk

De druk op de ziekenhuizen neemt af en we kunnen optimistisch kijken naar een toekomst zonder Corona. Dankzij beeldbellen hoefde niet elk consult meer plaats te vinden in de behandelkamer. De verwachting is dat ook na Corona het beeldbelconsult een belangrijk deel zal uitmaken van het behandelproces. Waar liggen de echte belemmeringen en pijnpunten bij zorgverleners op het gebied van beeldbellen? KINASE ging op onderzoek uit en interviewde zorgverleners, onze opdrachtgevers en onze consultants, we delen graag de belangrijkste inzichten.

15 juli 2021

1. Technische randvoorwaarden

De grootste frustratie bij zorgverleners vindt plaats wanneer de techniek achter beeldbellen niet optimaal functioneert. Niets is frustrerender dan de verbinding die wegvalt of wanneer er niet ingelogd kan worden binnen het beeldbelprogramma. Dit is vervelend voor de zorgverlener maar zeker ook voor de patiënt. Zorgverleners die technische problemen ervaren tijdens een beeldbelgesprek, haken eerder af en bellen in het vervolg liever naar de patiënt.

2. Begeleiding en Instructie

Zorgverleners krijgen vanuit het ziekenhuis niet voldoende tijd om de techniek goed te beheersen. Ook ontbreekt vaak een goede instructie met de techniek. Deze twee punten zorgen ervoor dat zorgverleners onvoldoende begrijpen hoe het beeldbel programma werkt. Op het moment dat zorgverleners doorhebben hoe het programma precies werkt, weten zij hoe ze het maximale uit de techniek kunnen halen en zijn zij sneller geneigd om beeldbellen te blijven gebruiken.

3. Gemotiveerde zorgverleners

Niet alle zorgverleners zijn gemotiveerd om beeldbellen daadwerkelijk in te zetten bij patiënten. Sommige zorgverleners zijn niet gecharmeerd van techniek of zijn eerder geneigd om een telefonisch consult te voeren. Volgens hen werkt dit makkelijker, terwijl beeldbellen meer persoonlijk is en het de relatie tussen zorgverlener en patiënt kan versterken. De behandelrelatie is immers een belangrijke factor voor een goede behandeluitkomst.

De adviezen

De consultants van KINASE zien deze punten vaak terug op de werkvloer. We delen tot slot de belangrijkste inzichten en leerpunten uit de praktijk die de adoptie van beeldbellen doen groeien bij zorgverleners:

  • Toename in gebruik van beeldbellen vindt vaak plaats wanneer van bovenaf realistische doelen worden gesteld over het gebruik hiervan. Hierdoor weten zorgverleners waar ze aan toe zijn en wordt beeldbellen minder vrijblijvend.
  • Het is in de praktijk lastig om alle wensen van beeldbellen bij elkaar aan te laten sluiten. Zorg daarom dat het gemeenschappelijke doel achter beeldbellen helder is, namelijk: betere zorg en extra service naar de patiënt.
  • Goede kennis van het beeldbelprogramma, bij zowel de zorgverlener als de patiënt, zorgt voor een gestroomlijnde ervaring aan beide kanten. Duidelijke instructies en hands-on floorsupport zijn toepassingsvoorbeelden om de techniek achter beeldbellen goed te laten landen bij zorgverlener en patiënt.

Kortom: ontdek waar de echte knelpunten liggen op de werkvloer en ontdek hoe zorgverleners beeldbellen efficiënt willen toepassen bij hun patiënten. Hiermee creëert beeldbellen nog meer waarde in het behandelproces, voor zowel patiënt als zorgverlener.

Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van beeldbellen onder zorgverleners?

Deel dit artikel

Andere actualiteiten

Hoe wordt gegevensuitwisseling in de zorg in andere landen geregeld?

Voor deze vraag stond Team Internationaal van Nictiz een tijd geleden. De uitdagingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in...

Lees meer
Project OPEN succesvol afgerond!

Vier jaar geleden startte het landelijke programma OPEN om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens...

Lees meer
Live in het Diakonessenhuis

Vrijdag 13 mei gingen we 'Live' in het Diakonessenhuis!

Lees meer